PRAVILA O IZVAJANJU PREIZKUSA DELOVNE SPOSOBNOSTI SLOVENSKIH HLADNOKRVNIH KONJ